23 septembra, 2015

Trip USA - Los Angeles

Po miernom sklamaní, ktoré sme zažili v San Franciscu, prišla moja najobľúbenejšia časť celého tripu - cesta do Los Angeles.
_________________________________________________________________________________
After a slight disappointment that we experienced in San Francisco, my favorite part of the whole trip came - a road trip to Los Angeles.
Prenajali sme si auto a vydali sa na cestu, o ktorej sme predpokladali, že bude trvať 10 hodín, no v skutočnosti sa to pretiahlo na takmer 24 hodín. Tie sme teda strávili v aute, s niekoľkými zastávkami v obchodoch, na plážach alebo útesoch s výhľadmi na oceán. 
_________________________________________________________________________________
We rented a car and went on a road trip. We expected that it will take us 10 hours, but, in fact, it took us nearly 24 hours. We have spent them in the car, with several stops in the shops, the beach or just randomly overlooking the ocean.Cesta bola neskutočne krásna, miestami nebezpečná, no výhľady na oceán, pobrežia, útesy a západ slnka boli to, čo sme si po celom lete tvrdej práce skutočne zaslúžili.
_________________________________________________________________________________
The journey was incredibly beautiful, sometimes dangerous, but the ocean, coasts, cliffs and sunset were what we truly deserved after hard work throughout the summer.Pár hodín mizerného spánku, dvaja šoféri a jedna "španielska" rodina. Mohlo za to španielske rádio, ktoré nás k tomu inšpirovalo. Každý si vyslúžil nejakú prezývku - Señor Crush (lebo áno, mali sme aj menšiu dopravnú kolíziu, no neskôr sa zmenil na Señor Wifi)Señor Protein (lebo áno, skutočne sa dá vyžiť na proteínových tyčinkách a mlieku), Señor Taco (lebo Taco Bell bolo skutočne na každom rohu a on nám to dal vždy vedieť), no a nakoniec Señorita Trash (lebo aj o odpadky sa musel niekto starať). 
Konečne sme dorazili do LOS ANGELES!!!
_________________________________________________________________________________
A few miserable hours of sleep, two drivers and one 'Spanish' family. During the trip we have in fact turned into a Spanish family. All that just because of Spanish radio, which inspired us to do so. And so we each earned a nickname - Señor Crush (because yes, we also had a minor traffic collision, but later he changed to Señor Wi-Fi), Señor Protein (because yes, you really can live on protein bars and milk), Señor Taco (because Taco Bell was on every corner, and he needed to tell us every single time) and finally Señorita Trash (because someone had to take care of the trash as well).
So we finally arrived to LOS ANGELES!!!Tu sme taktiež mali jedno z najlepších ubytovaní, ktoré chalani zabookovali cez airbnb.com. Dostať sa tam bol tiež celkom zážitok. Lebo rozhodnúť sa ísť peši v neskutočnej horúčave, niekoľko kilometrov s obrovskými kuframi, nie je dobrý nápad!
_________________________________________________________________________________
Here we also had one of the best accommodation that guys booked through airbnb.com. Getting there was also quite an experience. We decided to walk in unbelievable heat couple of kilometers with huge suitcases... not a good idea!


Po tom sme si už len užívali mesto, pláže - Santa Monica beach, Venice beach, Manhattan beach a oceán. Veľmi nám pomohol uber.com! Je to aplikácia, kde si objednáte šoféra, on o pár minút dorazí a vezme vás kam chcete. Je to pohodlnejšie ako taxík. Výhodou tiež bolo, že každý zaregistrovaný má 20 dolárov jazdy zdarma a tak sme mali asi štyri jazdy úplne zadarmo. Lebo ak nemáte auto, tak ste v LA úplne mimo, lebo verejná doprava tam absolútne nefunguje.
_________________________________________________________________________________
Then we just enjoyed the city, beaches - Santa Monica beach, Venice beach, Manhattan beach and the ocean. Uber.com really helped us! It is an application where you book a chauffeur, he arrives in a few minutes and take you wherever you want. It's more comfortable than a taxi. The advantage was also that each registered have $ 20 ride free, so we had about four rides for free. Because if you do not have a car in LA, you're lost, because public transport doesn´t work here at all.

Ďalšou časťou výletu bola, samozrejme, aj návšteva HOLLYWOOD-u. Išli sme teda do mesta, poprechádzali sme sa po chodníku slávy a videli sme aj Hollywoodsky znak. Lenže nie z blízka. Tu je čas na ďalšiu story!
_________________________________________________________________________________
Another part of the trip was, of course, visit of famous HOLLYWOOD. So we went Downtown, we walked around on the Walk of Fame, and we saw the Hollywood sign. But not up close. And that leads us to another story!

Chceli sme, samozrejme, vidieť najznámejšiu "pamiatku" LA, a to nápis Hollywood. Uber šofér nám poradil, nech navštívime observatórium v Griffith parku. Odtiaľ vraj uvidíme nápis úplne najlepšie. My, ako veľmi, povedzme, spontánni cestovatelia, sme sa tam hneď dali zaviesť. Vystúpili sme. Videli sme cestičku vedúcu nahor. Tak sme sa tam vybrali. V žabkách. Prvým znakom, že niečo nie je v poriadku, mal byť fakt, že sa tam nikto okrem nás nenachádzal. Vyliezli sme hore. Mesto sme videli... lenže z druhej strany!
_________________________________________________________________________________
We wanted, of course, to see the most famous "monument" in LA and that is the Hollywood sign. Uber driver advised us to visit the Observatory in Griffith Park. From there we were supposed to see the sign up close. We, let´s say, spontaneous travelers, went there immediately. We saw a path leading upwards. So we chose to go there. In flip-flops. The first sign that something was wrong, should have been the fact that there was no one else, just us. We climbed up. We had, in fact, seen the city... only from the other side!


Na to, aby sme sa vrátili späť, sme potrebovali Wi-Fi. To sme nenašli. Tak sme kráčali - popri hlavnej ceste, až sme si nakoniec objednali taxík. Nechali sme sa zaviesť do najbližšieho McDonaldu, kde som si na záchode umývala nohy. A poviem vám, lacnejšie som sa ešte v živote necítila.
_________________________________________________________________________________

We wanted to get back, so we needed Wi-Fi. We didn´t find any. So we walked - along the main road until we finally ordered a taxi. We went to the nearest McDonalds where I had to wash my feet in the sink on the toilet.  And let me tell you. I´ve never felt "cheaper" in my life!


Po pokuse šoféra oklamať nás, po nočnej prechádzke v Beverly Hills, sme sa vrátili na ubytovňu, oddýchli si a na ďalší deň nás čakala cesta do LAS VEGAS!!!
_________________________________________________________________________________

After an attempt by the driver to deceive us, we took a walk in Beverly Hills at night. Then we returned to our place, had a bit of a rest and got excited for our next stop - LAS VEGAS!!!


Goodbye LA!

Keep making memories!
Love, Em

1 komentár: