18 septembra, 2014

Things you learn in college

Slovak/English version

Nový školský rok je opäť tu. Bohužiaľ, pre mňa už posledný. A tak som bola začiatkom septembra trochu sentimentálna a spomínala na všetko, čo som počas štúdia na univerzite zažila. Okrem nespočetného množstva seminárok, referátov, prednášok, skúšok a stresu boli aj iné, omnoho príjemnejšie záležitosti. 
Tu je niekoľko vecí, ktoré sa naučíte jedine počas štúdia na výške a života v intráku.
_________________________________________________________________________________
New school year is here again. Unfortunately, the last one, at least for me. So I became a little sentimental at the start of September and I was remembering all the things I experienced during my University time. Despite of all the paper works, seminars, classes, exams and stress, there were other things, much more pleasant.
Here are a few things you can only learn while studying at university or living in dormitory.


1. Pri spánku (ak nejaký budete mať) sa naučíte ignorovať všetky zvuky naokolo alebo objavíte čarovnú moc štupľov do uší.
Mysleli ste si, že otcovo chrápanie je vrchol zvukov, ktoré môžete v noci počuť? To si rozmyslíte, keď v piatok v noci počujete spievať polovicu intráku, keď sa v sobotu ráno zobudíte na zvuk gájd a tiež, keď vedľa v izbe prebieha niekoho intímne zblíženie.
_________________________________________________________________________________
1. During sleep (if you have any) you learn to ignore all the sounds around you or discover the magic power of ear plugs.
You thought that your fathers snoring is the pinnacle of sounds that you can hear at night? You change your mind when on Friday night you hear singing half of your dorm, when you suddenly wake up on Saturday morning to the sound of bagpipes (true story), and also when in the room next to yours, someone is having an intimate kind of relationships every night.


2. Keď už sme pri tom spánku. Naučíte sa existovať aj bez neho. Že to nie je možné? O opaku vás presvedčí prvé skúškové obdobie.
_________________________________________________________________________________
2. Speaking of sleep. You will learn to exist without it. It is not possible? Exam time will prove you wrong.


3. Naučíte sa riešiť problémy veľmi pohotovo.
_________________________________________________________________________________
3.You will learn to solve your problems very promptly.

Malé problémy/Small ones:


Aj tie väčšie/Bigger ones:

via giphy.com

4. Peniaze odrazu nebudú zázračným predmetom, ktorý sa len tak ocitne v peňaženke, lebo povedzme si pravdu - alkohol a donáška pizze nie sú tie najlacnejšie záležitosti a peniaze na nájom tieto výdavky nebudú pokrývať donekonečna.
_________________________________________________________________________________
4. Money is no longer the miraculous object, which just appears in your wallet, because let's face the truth - alcohol and pizza delivery are not the cheapest things and rent money is not gonna cover these expenses.

via imgur.com

5. Naučíte sa neklásť zbytočné otázky/You learn not to ask unnecessary questions.

6. Zlepšíte sa vo varení a mikrovlná rúra sa stane miestom, kde sa dá uvariť úplne všetko.
_________________________________________________________________________________
6. You improve your cooking skills and microwave becomes a place where you can cook everything.


7. Zlepšíte sa v pečení, ak ste tí šťastnejší a v internáte máte aj také vymoženosti ako je rúra na pečenie.
_________________________________________________________________________________
7. You also improve your baking skills if you are lucky enough and you also have a dorm conveniences such as oven.


8. Zrýchlite sa v jedení. Ísť na skúšku s prázdnym žalúdkom predsa nie je dobrý nápad. A keďže ste sa poslednú tézu doučili 30 sekúnd pred skúškou, tak sa musíte najesť celkom rýchlo.
_________________________________________________________________________________
8. You will accelerate your eating skills. Go to the exam with an empty stomach is really not a good idea. And since you finished studying 30 seconds before the test, you have to eat quite quickly.


9. Naučíte sa zvládať stresové situácie/You will learn how to handle stressful situations.


10. Písanie prác sa stane hračkou/Writing becomes child's play.

11. Naučíte sa ako potíšku zísť z poschodovej postele bez toho, aby ste zobudili svojich spolubývajúcich, lebo buďme úprimní, alkohol nie vždy sadne na váš žalúdok a vy potrebujete stráviť pár príjemných chvíľ na toalete.
_________________________________________________________________________________
11. You will learn how to get off the bunk bed really quietly without waking up your roomates, because let´s be honest, alcohol is not always good for your stomach and from time to time you need to spend a few pleasant moments in the toilet.

via giphy.com

12. Najdôležitejšia vec, ktorú sa naučíte je vážiť si priateľov. Verte mi, keď nebudete mať čo jesť, nebudete stíhať do školy alebo budete chcieť požičať peniaze, vždy sa nájde niekto, kto vám pomôže.
_________________________________________________________________________________
12. And the most important thing you will learn is to appreaciate your firends. Believe me, when you are not gonna have anything to eat or you need to borrow some money, there is always someone who will help you. 


Love, Em

PS: Study hard!

02 septembra, 2014

Infinite Galaxy

Summer is over and the weather is saying it out loud. 

I feel lost in the dark of my own thoughts...
...and nail polish says it better than any words.Love, Em