28 novembra, 2015

Trip USA - New York

A tak sme sa dostali na koniec nášho neskutočného dobrodružstva. Posledné miesto, ktoré sme navštívili, a zároveň druhé, ktoré som si najviac vychutnala, bol neskutočný NEW YORK.
_________________________________________________________________________________
And so we got to our last part of this amazing adventure. Last place as well as the second one I enjoyed the most - incredible NEW YORK.


Aby som bola úprimná, z tohto miesta som mala aj najväčší strach, lebo ešte dva dni pred príjazdom sme spolu s kamarátom nemali zabookované žiadne ubytovanie. A tak sme sa dali na couchsurfing. Bolo to prvýkrát, čo som niečo podobné vyskúšala. A poviem vám, bola to zaujímavá skúsenosť!
_________________________________________________________________________________
To be honest, I was the most scared of this place, simply because me and my friend we didn´t have any accomodation booked even two days before arrival. So we decided to join couchsurfing. It was the first time I´ve tried something like this and let me tell you, it got pretty interesting really quickly.


Vyberať si ubytovanie mierne opití v hoteli v Las Vegas tiež nie je najbezpečnejšia možnosť, no keď ste v núdzi, vezmete hocičo. A tak sme aj spravili. Na našu žiadosť sa ozval jeden starší pán žijúci priamo pri Central Parku. Nechceli sme tomu takmer ani uveriť, ale nemali sme inú možnosť. 
_________________________________________________________________________________
Try to find an accommodation while you´re kind of tipsy in hotel in Las Vegas is not the safest option you can go with. But when you´re desperate, you´ll take anything. And that´s exactly what we did. One older man living right next to the Central Park accepted our request. We didn´t even wanted to believe it, but we didn´t have much of a choice.


Keď sme z Las Vegas doleteli do Philadelphie, zavolali sme mu, či môžeme teda skutočne prísť. Tváril sa prekvapene, no súhlasil... s tým, že vo Philly sa nachádza jeden Market, z ktorého by sme mu mohli doniesť mlieko!!! Ak nám toto, ako dôkaz zvláštnosti tohto pána, nestačilo, tak sme sa o tom presvedčili hneď po príchode do jeho bytu.
________________________________________________________________________________
When we took off the plane from Las Vegas to Philadelphia, we called him, just to be sure we can come. He was kind of surprised, but then all he wanted to know was if we can bring him fresh milk from local market in Philly!!! Quite odd request. If this was not an alarm clock to our decision, we surely got to know his weirdness right when we entered his apartment.


Pár metrov štvorcových, ja, môj kamarát, mačka a ďalších 5 turistov ubytovaných v jeho priestoroch. Celý čas sme sa čudovali, prečo to robí, nič z toho nemá. Ak ste oboznámení s fungovaním couchsurfingu, viete, o čom hovorím. A tak nás ubytoval na jeden matrac, ktorý sa nachádzal nad jeho kuchynkou. Nám to, samozrejme, nevadilo, veď aj tak sme tam chceli len prespať. Tak sme si tam nechali veci a pobrali sa spoznávať krásy New Yorku.
_________________________________________________________________________________
5 square meters, me, my friend and 5 other tourists crushing on his "couch". All this time we just wondered why is he doing this. We still don´t know. If you know how couchsurfing works, you know, than you let total strangers sleep at your place in exchange for a dinner or something or nothing. We were sleeping on one matrass placed above his tiny kitchen. We didn´t mind tho, all we wanted there, was just to sleep. So we left our stuff there and went to explore beauties of New York.


Kúpili sme si týždenný lístok na metro - aj tak zdanlivo jednoduchá záležitosť sa ale zmenila na dobrodružstvo. A to práve vtedy, keď sme zistili, že nám naše 30-dolárové kartičky prestali po pár použitiach fungovať a turnikety v metre sme museli preskakovať aj s hrozbou problému s políciou.
_________________________________________________________________________________

We bought a weekly ticket for the subway - and so seemingly simple matter has turned into an adventure right when we found out that our 30 dollar subway cards ceased to function after couple using and we had to jump over the turnstiles in the subway even with the threat of problems with police.Po dvoch týždňoch úbohej stravy som tu konečne natrafila na viac vegánskych možností, čo som si aj patrične užívala. Užili sme si tu skutočne všetko, Times Square, Mannhattan, Central Park, The Empire State Building, Statue of Liberty (tú iba z diaľky), Hudson river, Chinatown (túto časť sme si až tak neužili. Videli sme ale čínsky pohreb!), boli sme dokonca aj na pláži, doteraz ale nevieme ako sa volala.
_________________________________________________________________________________
After two weeks of a poor diet, here I finally came across more vegan options, which I also enjoyed properly. We enjoyed everything here, Times Square, Manhattan, Central Park, The Empire State Building, Statue of Liberty (just from far away, but still), Hudson River, Chinatown (we didn´t quite enjoy this part, but we saw Chinese funeral!) we were even on the beach, but we still don´t know the name of it.Počasie nám vyšlo, bolo horúco a my sme sa ocitli v centre všetkých klišé amerických filmov, v ktorých si ľudia idú ráno zabehať do Central Parku, cez deň žijú zaneprázdnený biznis život a večer idú na luxusnú večeru či pohár vína.
_________________________________________________________________________________
The weather was great, it was hot and we found ourselves in the center of all the clichés of American movies where people go jogging in the morning in Central Park, during the day they live busy business life and in the evening they go to a fancy dinner or have a glass of wine.Najobľúbenejšou časťou tohto neskutočného mesta bol pre mňa Brooklyn Bridge. Neviem prečo, nebolo to nič špeciálne a predsa ma to uchvátilo úplne najviac. Uchvátili ma, samozrejme, aj iné miesta, napr. skvelý dizajn a myšlienka, ktorá stála za nápadom fontány, ktorá nikdy netečie nahor - memoriál na počesť dvojičiek.
_________________________________________________________________________________
Most enjoyable part of New York was most definitely The Brooklyn Bridge. I don´t even know why. There was nothing that special about it, but it was just captivating. And I was also captivated by other things, for example the design and thought behind World Trade Center memorial - fountain that never goes up.

Svoj posledný deň v New Yorku a zároveň v AMERIKE som si užila po svojom. Ráno som si privstala, kúpila som si raňajky a išla som si sadnúť do Central Parku. Nadýchla som sa a pozorovala život okolo. A poviem vám, bol to najsureálnejší pocit, aký som kedy zažila.
_________________________________________________________________________________
Last day in New York and in AMERICA I enjoyed like I wanted. I woke up earlier in the morning, went to buy me some breakfast and went to sit in the Central Park. I took a breath and explored life around me. And let me tell you, it was the most surreal feeling in my life.


Je 8 hodín ráno, sedím na lavičke v Central Parku NY, ako keby sa nič nedialo, vychutnávam si raňajky a svet sa ďalej točí. Ani vo sne by mi nenapadlo, že niečo tak jednoduché bude zážitkom, ktorý tak silno utkvie v mojej pamäti. Asi som si uvedomila, že sa blíži koniec, no tiež som si uvedomila, že nič nie je nemožné. Ak máš sen, snívaj, pracuj a raz sa stane skutočnosťou!
GOODBYE AMERICA!!!
_________________________________________________________________________________
It´s 8 a.m., I´m sitting on a bench in Central Park, New York, like nothing is happening, enjoying my breakfast and the world is still spinning. Not even in my dream would I see myself enjoying this simple, odd experience, which got stuck in my mind forever. I guess I knew it was over and also that everything is possible. If you have a dream, dream on, work hard and once it becomes a reality!
GOODBYE AMERICA!!!