08 februára, 2016

January Top 10

Slovak/English version

1. Čerstvý štart do nového roka. Lebo každý sa rád vyhovára na nové pondelky a zajtrajšky a nové roky, aby urobil nejakú zmenu ;)
_________________________________________________________________________________
1. Fresh start of New Year. Because everybody loves to make an excuse and refer to a new Mondays and tomorrows and new years to make a change ;)
2. Moje super lesklé a super lacné boty.
_________________________________________________________________________________
2. My super shiny and super cheap shoes.3. Kniha - Mám dve. Slovenská - Kronika sendvičovej ženy a anglická Be careful what you wish for.
_________________________________________________________________________________
3. Book - I have too actually - Slovak one - Kronika sendvičovej ženy and English one - Be careful what you wish for.


4. Moje nové okuliare, ktoré som si kúpila vďaka kamarátke. Hoci som ich už dávno potrebovala, nemala som nikdy skutočne čas, aby som si ich zaobstarala. Kamoška ponúkala zľavu 70 € a kupón mal platnosť dva týždne, tak som sa konečne donútila kúpiť si nové.
_________________________________________________________________________________
4. My new glasses, which I bought thanks to my friend. I needed them a long time ago, but I´ve never really had time to buy them. My friend was offering 70 € down the price of the glasses and the voucher had two week validity, so I had to hurry up and finally bought a new ones. 5. Film - Ruby Sparks - je to starší film, no dostal sa mi do "rúk" len nedávno. Je taký odlišný a taký dobrý! Hoci je to romantická komédia (tak trochu), nie je typická.
_________________________________________________________________________________
5. Movie - Ruby Sparks - It´s an older movie, but I just now got a chance to see it. It is so different and so good. Although It is a romantic comedy of sort, It´s not the usual one.

6. Moja prvá kuchárska kniha. Bol to darček od mojich kolegýň.
_________________________________________________________________________________
6. My first cook book I own. It was a gift from my lovely colleges.


7. Kozmetika Manufaktúra - po väčšine slivková edícia. Ich krémy na ruky sú neskutočné! Očividne každý vie, čo mám rada, keďže aj toto boli darčeky :)
_________________________________________________________________________________
7. Manufaktura cosmetics - mostly plump edition. Their hand creams are incredible! Apparently, everybody knows what I like, since this was a gift as well :)8. Divadlo - slovenská verzia klasickej Jany Eyrovej s mojou BFF.
_________________________________________________________________________________
8. Theatre - "Slovak" version of classic Jane Eyre with my BFF.


9. Ostrihala som sa. Konečne! Už dlhšie som váhala, či to mám urobiť, ale hneď ako som videla svoje vlasy ostrihané, som vedela, že som spravila veľmi dobré rozhodnutie.
_________________________________________________________________________________
9. I chopped off my hair. Finally! I´ve been hesitating for a long time whether I want to do so. But the moment I saw myself with short hair I knew I´ve made the right decision.

10. Byť doma po celom mesiaci - Aj keď som zvyknutá doma skoro nikdy nebyť, vždy sa cítim dobre, keď sa tam po čase dostanem - vidieť známe tváre a miesta, opäť spať vo svojej posteli.
_________________________________________________________________________________
10. Being home after one month - I´m used to not being home, but it always feels right to go home, see familiar faces and places, sleep in your own bed. 


Jedna bonusová vec, o ktorej sa stále neviem rozhodnúť, či sa mi páči alebo nie - práve som oslávila 25 a mám z toho zmiešané pocity.
... Čo (alebo koho) ste si užívali tento mesiac vy? ;)
_________________________________________________________________________________
One bonus thing I still can´t decide whether I like or not - I just turned 25 and I have mixed feelings about it!
... Anyway - what (or who) did you love this month? ;)

Love, Em