29 mája, 2016

Vegan is NOT boring!

Slovak/English version

Začína to tu byť celé o jedle. Veď človek sa má zaujímať o to, čo najviac miluje ;)
_________________________________________________________________________________
It starting to be all about the food. Well, people should be interested in what they love the most ;)


Najbežnejšia vec, ktorú ľudia hovoria mne alebo ktorémukoľvek vegánovi je, že musí byť veľmi nudné jesť dookola tie isté jedlá. Nejakým spôsobom je úplne v poriadku, keď ľudia jedia kurča alebo pizzu takmer každý deň, no keď ja jedávam ryžu, fazule a zeleninu, je to nesprávne. Nuž, oni sú tí, ktorí sú nesprávni alebo len zle informovaní. 
_________________________________________________________________________________
The most common thing people say about me or anyone being vegan is that it must be so boring to eat the same food all the time. Somehow It´s ok when people eat chicken or pizza on a daily basis, but when I eat rice, beans and vegetables it´s just wrong. Well, they are wrong or just not informed enough.

Chocolate browniesRice bowl and fresh salad

Byť vegánom neznamená jesť šalát úplne stále. Existuje toľko možností, z ktorých si môžeme vybrať. Doslova všetko má dnes svoju vegánsku verziu. Zaberie to len o trochu viac času vyhľadať si všetky potrebné informácie. 
_________________________________________________________________________________
Being vegan is not about eating salad all the time. There are so many options we can choose from. Literally everything has a vegan option. It just take a little bit more time to get informed.

Avocado toast with soy spread and Italian "ham"

Just strawberries, cuz they look so delicious!

Sushi plate?! (Don´t know what to call it.)

Jesť vegánsky je farebné, kreatívne, zdravé, chutné a bez krutosti. Nenapadá mi nič iné, čo by sme od svojho jedla mohli chcieť.
_________________________________________________________________________________
Eating vegan is colorful, joyful, creative, healthy, yummy and cruel free. I can´t think of anything else we need when it comes to food. 

Pasta with tomato sauce, salad and nutritional yeast for cheesy flavor!

A dokonca si nemusíte všetko variť doma. V dnešnej dobe, kedy je našťastie "boom" vegánskych reštaurácií, sa najete pomerne hocikde. A vyberiete si aj v reštauráciách, kde vegánske jedná nepodávajú - lebo ryžu, zemiaky a grilovanú zeleninu vám dajú takmer všade ;)
_________________________________________________________________________________
You don´t even have to cook all the time. Nowadays, when luckily there is huge boom when it comes to vegan restaurants you can eat out almost anywhere. You can choose even from non-vegan restaurants - because they serve rice, potatoes and grilled vegetables almost everywhere ;)

Vegan take-out

Mám rada, keď sa ma ľudia pýtajú prečo a ako, bez toho, aby ma súdili. Bohužiaľ, takých je málo, lebo každý žije vo vlastnej bubline a vegánstvo je pre väčšinu extrém, ktorým si len škodíme. 
_________________________________________________________________________________
I really like when people ask me why and how, without judging me. Unfortunately, it´s just a few of them, because everybody lives in their little bubble and veganism is just extreme that can cause harm.

Stay informed!

Love, Em