09 júna, 2015

Hey USA!

Slovak/English version


Každý v určitom momente spomína na najlepšie leto svojho života. Na bezstarostné dlhé večery, letné táboráky, nezabudnuteľné priateľstvá či letné lásky, ktoré trvajú večne. A hoci mám 24 rokov, mám pocit, že leto môjho života prichádza práve tento rok. 
_________________________________________________________________________________
At one point everybody remembers the best summer of their lives. Those long carefree evenings, summer bonfires, unforgettable friendships or summer loves, that last forever. In spite the fact I´m already 24, I got a feeling that summer of my life is waiting for me this year.

(I´m spending my summer in USA)

Nedávno som ukončila štúdium a za svojím vysneným letným zážitkom si idem až za veľkú mláku. Otázkam typu: Čo bude teraz s tebou? Máš už nejakú prácu? sa môžem ešte tri mesiace úspešne vyhýbať. Teraz ma viac zaujíma, čo si môžem zbaliť do príručnej batožiny!
_________________________________________________________________________________
Couple of weeks ago I graduated University and to make my dreams come true I´m traveling to US. What is gonna be with you now? Do you have any work? - I can successfully avoid these questions for next three months. I´m more interested in what can I bring with me in my carry-on bag!
               
 


Zmena prostredia, noví ľudia, cestovanie, čerstvé myšlienky a nápady. Strachujem sa skôr o to, čo bude, keď sa vrátim späť ako o to, čo ma čaká v nepoznanej krajine.
Sny si treba plniť a ja odchádzam splniť si ten svoj!
Tak mi teraz pekne všetci zaželajte šťastnú cestu, žiadne žalúdočné vredy a veľa slnka ;)
_________________________________________________________________________________
Change of an environment, new people, traveling, fresh mind and ideas. I´m more scared of what is waiting for me, when I come back rather than what can I expect in country I´ve never been to.
Dreams are meant to be chase, I´m leaving to chase mine!
So wish me safe journey, no stomach ulcers and lot of sun ;)


Keep dreaming!
Love, Em

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára