03 decembra, 2014

First month Vegan!

Slovak/English version


Varovanie: tento post nie je na to, aby som vás presviedčala o prekonvertovaní na vegánstvo. Ide o môj osobný názor, moju skúsenosť. Komentáre typu, že mi po čase vypadajú vlasy a zuby si nechajte pre seba :)
Okey, nemyslela som si, že zvládnem celý mesiac, ale podarilo sa! Prečo som sa na to dala?
Podobné pohnútky som mala už dlho. Začalo to, keď som sa preklikala k nejakým youtube kanálom o vegetariánstve, vegánstve či raw životnom štýle. Postupne som získala dostatok informácií na to, aby som si utvorila vlastný názor.
Robím to čisto zo zdravotných dôvodov.
Fyzicky som sa necítila dobre, bolel ma žalúdok, roky ma trápi(lo) akné a vedela som, že by som sa mohla cítiť aj lepšie. A mala som pravdu.


Po mesiaci, kedy som nejedla mäso, mliečne výrobky, vajcia, sladké či lepok, som zaznamenala obrovské zmeny... a všetky boli pozitívne.
1. Už po dvoch týždňoch sa mi vyčistila pleť a všimlo si to aj okolie. 
2. Zhodila som aj nejaké to kilo, neviem koľko, lebo som sa nevážila ani predtým, ani potom.
3. Celkovo sa cítim skvele.
4. Mám pocit čistého žalúdka (ak sa tam dá vôbec cítiť).
5. Nič sa mi zbytočne nedrží v tráviacom systéme!
6. Prestala som mať chuť na sladké a iné nezdravé veci.


Áno, prvý týždeň bol trochu náročný, kým si telo zvykne, že nekonzumuje to, čo konzumovalo posledných 22 rokov. Druhý týždeň to už išlo pomerne ľahšie a teraz ide už iba o to, aby som vydržala.

Nedala som sa na to s cieľom vydržať navždy, i keď by to bolo asi najvhodnejšie, ale chcem vydržať čo najdlhšie. Ak však budem cítiť, že chcem opäť začať jesť mäso či mliečne výrobky, nebudem sa tomu brániť.A s akými reakciami som sa zatiaľ stretla? Tu je niekoľko poznámok a otázok, ktoré ľudia naokolo mali:
1. Veď nič neješ. Jem! Kvalitné a zdravé veci, ktoré ma zasýtia na dlhšiu dobu.
2. Čo potom ješ, keď si vynechala všetky dobré veci? Áno, nepopieram, dobrovoľne som sa vzdala chutných, no nie dobrých vecí. Aspoň nie dobrých pre mňa osobne. A vegánska náhrada existuje už pomaly na všetko!
3. Klasické - nie je ti zle? Uvidíš, po čase ti začnú vypadávať vlasy a zuby. Podobné poznámky od neinformovaných ľudí ani neberiem vážne :)
4. Nie je omnoho drahšie stravovať sa tak? Jednoznačne nie. Jednotlivé potraviny a bio ingrediencie sú drahšie, lenže človek toho neskonzumuje tak veľa, ako za "normálnych" okolností. Na nákupy chodím omnoho menej ako predtým. Kúpim si kvalitné potraviny a vydržia mi dlhšie + ušetrím na nekupovaní mäsa, ktoré je pomerne drahé, mliečnych výrobkov, ktorých som zvykla skonzumovať neskutočne veľa, vajec, ktoré tiež nie sú lacnou záležitosťou či sladkého (s tým som mala spočiatku najväčší problém).
5. Čo ti najviac chýba? Jednoznačne syr.

Neviem, ako dlho vydržím. Idú Vianoce, čo bude pre mňa najväčšou výzvou. Každopádne vás budem informovať ;) 
Ak máte akékoľvek otázky či konštruktívne pripomienky, prosím, zanechajte komentár.

Stay healthy!
Love, Em
_____________________________________________________________________
Warning: This post is not about me trying to convince you to go vegan in any sense. It´s my personal opinion, experience. Comments about my hair or teeth falling out after going vegan keep to yourself :)
Okay, I didn´t think I can go vegan for  a whole month, but I managed to do that! Why did I start?
I was thinking about it for a longer time now. It started when I watched some youtube videos about vegetarianism, veganism and raw lifestyle. I gradually gained enough information so that I can make my personal opinion about it.
I do it because of health.
I felt physically bad, my stomach hurt, acne bothered me for years and I knew that I could feel better. And I was right.

After a month not eating meat, dairy products, eggs, sweets or gluten, I have seen tremendous changes ... and all of them were positive.
1. After only two weeks my skin cleared up and my surroundings noticed it as well.
2. I also lost some weight, I don´t know how much, because I weighed neither before nor after.
3. Overall, I feel just great.
4. I feel that my stomach is clean (if there is such a feeling).
5. Nothing is stuck in my stomach!
6. I no longer have cravings for sweets and other unhealthy things.

Yes, the first week was a bit challenging, until your body gets used to not consume things you have been consuming for the last 22 years. The second week was relatively easier and now I just need to focuse and keep going.

My plan is not doing it forever,  even though it would probably be the best for me, but I want to keep it up and continue as long as possible. But if I feel any need to start eating meat or dairy, I´m not gonna hold myself back.

And what kind of reactions people gave me already? Here are few comments and questions that people asked me:
1. You don´t eat anything! I do! Quality and healthy things that fills me for a long time.
2. What do you eat, when you missed out all the good stuff? Yes, I do not deny, I voluntarily gave up tasty, but not healthy things. At least not good for me. And almost every food has a vegan substitute!
3. Classic - Don´t you feel sick? You see, after a while you begin to lose hair and teeth. Similar comments from uninformed people are not taken seriously by me :)
4. Is it more expensive to eat this way? Clearly not. Individual food and organic ingredients are more expensive, however I eat less and I go shopping much less than before. I buy a high quality food and it will last me longer - I save money on meat, which is quite expensive, dairy products, which I used to consume on a daily basis, eggs, which are also not cheap.
5. What do you miss the most? Cheese.
I don´t know how long it´s gonna last me. Christmas is almost here, which will be the biggest challenge for me. Anyway, I will inform you how am I doing :)
If you have any questions or constructive comments, please leave them below.

Stay healthy!
Love, Em 

4 komentáre:

 1. Ja pouzivam akurat maskaru pre veganov :-)
  Biela Mačka

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Začala som sa aj ja zaujímať o vegánsku kozmetiku, no zatiaľ som vymenila len dezodorant a telové mlieka za kokosový olej :)

   Odstrániť
 2. congratulations for making it through the whole month!! Honestly, I don't think I would be able to. I'm really enjoying your blog by the way, I'm here for the first time but will definitely be visting more often ;)

  ♡ my blog ♡

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Thanks, It was a challenge, but it was worth it :) "How I survived Christmas as Vegan" is comming soon, hope you enjoy it as well :)

   Odstrániť