20 augusta, 2016

5 Things I love about living in the city!

Slovak/English versionNemôžem povedať, že by som doteraz žila niekde v lese, no len posledný rok môžem skutočne zhodnotiť, aké to je žiť vo väčšom meste (rozumej: väčšie mesto v slovenskom pomere).
V októbri minulého roka som sa presťahovala do Bratislavy - hlavného mesta. Žijem tu, pracujem tu, mám tu priateľov, jednoducho tu fungujem. Sú veci, ktoré na živote v meste milujem a veci, ktoré nemám rada. Tu sú tie, ktoré si celkom užívam:
_________________________________________________________________________________
I'm not saying I was living in the woods until now, but for the last year I can actually review what is like to live in the bigger city (understand: bigger city in Slovakia). 
Last year in October I have moved to Bratislava - the Capital. I live here, work here, have friends here and simply function here. There are things I love about living in the city and things I don't. 
Here are some I quite enjoy:


1. Atmosféra. Všetky väčšie mestá nikdy nespia. Sú plné ľudí, turistov. Každý sa prechádza malými úzkymi uličkami, vdychuje atmosféru Starého mesta sediac v malých kaviarňach, pozorujúc iných ľudí, rozprávajú sa, smejú, jedia a žijú. Skutočne to môže byť magické miesto na trávenie dlhých večerov.
_________________________________________________________________________________

1. Atmosphere. Every bigger city never sleeps. It's filled with people, tourists. Everybody is walking through small narrow alleys, breathing in the atmosphere of the Old Town, sitting in small cafés watching other people, talking, laughing, eating and living. It can be truly magical place to spend long evenings.


 
2. Nekonečné západy slnka. Samozrejme, mesto je omnoho príjemnejšie počas leta. Západy slnka sú neskutočné. Keďže bývam na 12-tom poschodí, vidím ich takmer každý večer a nikdy sa mi to nezunuje... aj keď západom slnka v horách sa to nevyrovná.
_________________________________________________________________________________
2. Endless sunsets. Of course, the city is more enjoyable in the summer. The sunsets are just incredible. As I live on the 12th floor, I can see them almost every evening and It never gets old watching them... although it's not comparable to sunsets in the mountains.


3. Jedlo. Je tu omnoho viac možností stravovať sa tak, ako to vyhovuje vám. Nemusím si variť každý deň, len aby som mala to, čo chcem jesť. Ľahko (niekedy menej ľahko) to nájdem aj v okolitých reštauráciách :)
_________________________________________________________________________________
3. Food. There are much more options to eat as you desire. I don't have to cook for myself everyday just to eat what I want. I can easily (sometimes not so easily) find it in local restaurants :)


4. Kultúra. Ako veľký fanúšik divadla si skutočne užívam, že ich je tu hneď niekoľko. Na koncerty síce nechodievam, ale ak by som veľmi chcela, určite by som nemala problém nejaký nájsť. Často sa však ocitnem v kine. O rôznych akciách, spoločenských udalostiach ani nehovorím, vyberie si skutočne každý!
_________________________________________________________________________________
4. Culture. As a huge fan of Theatre I really enjoy the fact there is lot of them in the city. Although I'm not a big "concert person", I see no problem to find any if that is your thing. Lot of the times I find myself in the cinema tho. I'm not even going to talk about different social events, everybody finds something to do!


5. Možnosti! Či už žijete v malom meste alebo na dedine, viete, že možnosti akosi chýbajú. A to vo všetkom. Veľké mesto, veľké možnosti, stačí si vybrať!
_________________________________________________________________________________
5. Options! Whether you live in small city or even a village, you know there is lack of options when it comes to almost everything. Big city, big opportunities, all you have to do is choose!Living in the city has its perks. Overall, I kind of enjoy it here for now.

Keep exploring new places!
Love, Em

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára